Prasības dīzeļģeneratoru komplektiem, ko izmanto lauksaimniecības nozarē

Jauda: dīzeļa ģeneratora komplektam jābūt pietiekamai jaudai, lai apmierinātu saimniecības elektroenerģijas pieprasījumu.Tas ietver dažādu iekārtu, piemēram, ventilācijas sistēmu, barošanas sistēmu un ūdens sūkņu, darbināšanu.

Uzticamība: ģeneratora komplektam jābūt ļoti uzticamam, jo ​​jebkurš strāvas padeves pārtraukums lauksaimniecības nozarē var radīt ievērojamus zaudējumus.Tam jāspēj nodrošināt nepārtrauktu barošanu un izturēt ilgstošu darbību bez bojājumiem.

Degvielas efektivitāte: lauksaimniecības nozarē, kur elektroenerģijas izmaksas var būt ievērojami izdevumi, degvielas efektivitāte ir ļoti svarīga.Dīzeļa ģeneratora komplektam jābūt izstrādātam tā, lai tas patērētu degvielu efektīvi, samazinot ekspluatācijas izmaksas.

Izturība: tā kā lauksaimniecības darbības var būt prasīgas un sarežģītas, ģeneratora komplektam jābūt izgatavotam no augstas kvalitātes materiāliem, un tam jābūt izturīgai konstrukcijai, lai izturētu skarbos vides apstākļus, piemēram, ekstremālās temperatūras, mitrumu, putekļus un vibrācijas.

Vienkārša apkope: ir svarīgi, lai ģeneratora komplektu būtu viegli uzturēt un apkalpot.Tas ietver vieglu piekļuvi galvenajiem komponentiem, lietotājam draudzīgus vadības paneļus un skaidrus norādījumus ikdienas apkopes darbiem.Tas palīdzēs samazināt dīkstāves laiku un palielināt kopējo produktivitāti.

Troksnis un emisijas: lai samazinātu traucējumus dzīvniekiem un ievērotu vides noteikumus, ģeneratora komplektam ir jābūt zemam trokšņa līmenim un jāatbilst emisijas standartiem.Tas ir īpaši svarīgi saimniecībām, kas atrodas netālu no dzīvojamiem rajoniem vai jutīgas vides.

Tālvadības uzraudzība un vadība: Mūsdienīgus dīzeļģeneratoru komplektus var aprīkot ar tālvadības uzraudzības un vadības sistēmām, kas ļauj fermu īpašniekiem vai operatoriem attālināti pārbaudīt veiktspēju, degvielas patēriņu un citus parametrus.Tas nodrošina ērtības un palīdz veikt proaktīvu apkopi un problēmu novēršanu.

Drošības līdzekļi: ģeneratora komplektam jābūt aprīkotam ar būtiskām drošības funkcijām, piemēram, automātiskām izslēgšanas sistēmām pārslodzes, zema eļļas spiediena vai augstas temperatūras gadījumā.Tas nodrošina gan aprīkojuma, gan lauksaimniecības darbībās iesaistītā personāla drošību.

Saderība ar atjaunojamiem enerģijas avotiem: pieaugot atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanai lauksaimniecības nozarē, ir izdevīgi, ja dīzeļa ģeneratoru var integrēt ar saules paneļiem vai vēja turbīnām.Tas nodrošina hibrīda energosistēmu, samazinot atkarību no fosilā kurināmā un samazinot oglekļa pēdas nospiedumu.

Pēcpārdošanas atbalsts: visbeidzot, ir ļoti svarīgi izvēlēties cienījamu ražotāju vai piegādātāju, kas nodrošina visaptverošu pēcpārdošanas atbalstu, tostarp rezerves daļu pieejamību, tehnisko palīdzību un garantijas segumu.

Visbeidzot, dīzeļģeneratora komplektam lauksaimniecībai ir jāatbilst tādām prasībām kā jauda, ​​uzticamība, degvielas efektivitāte, izturība, vienkārša apkope, trokšņa un emisiju kontrole, tālvadība, drošības līdzekļi, savietojamība ar atjaunojamiem enerģijas avotiem un uzticama pēcapstrāde. pārdošanas atbalsts.

a31707581f0e43a8d1b7f059d20dd19

Izlikšanas laiks: 14. novembris 2023